Generelle Forretningsbetingelser

Generelle Forhold 

Disse forretningsbetingelser udgør de generelle principper for bordbestilling, menuvalg, drikkevarer, afregning, antal kuverter og forpligtelser – delt op i generelle forhold, regler for reservationer, vilkår for større grupper, særlige dage m.v. Læs forretningsbetingelserne helt igennem for at afstemme forventninger, for at undgå evt. misforståelser – og vend endelig tilbage ved spørgsmål.

Der kan opstå travle situationer hos os som betyder ventetid, omend vi selvfølgelig gør alt hvad vi kan, for at undgå de situationer. Nyd selskabet – og så skal vi nok være der hurtigst muligt. Vi er desværre i en tid, hvor vi ikke altid kan være optimalt bemandet ifht. at mange gæster ønsker at komme forholdsvis samtidigt. Vi bliver derfor nødt til at bede om jeres forståelse og accept for disse situationer, og at der kan opstå lidt ventetid. Vi håber, at vi kan gøre det det hele værd med vores fine sted, søde tjenere og dejlige mad.

Vi vil meget gerne hjælpe med særlig behov ifht. menuen. Vi hjælper gerne med børnemenuer, vegetarmad og andre særlige behov, så længe det er muligt for os en i rimelig grad at hjælpe.

Generelt må vi desværre melde pas på veganske menuer, ligesom der kan være andre forhold vi ikke kan hjælpe med – og vi kan som udgangspunkt ikke justere i vores anretninger og menusammensætninger.

Pladsen for Restaurant Ravelinen er desværre ikke et område, vi disponerer over. Københavns Kommune håndhæver skiltet med parkering forbudt på pladsen. Vi håber på at vi kan finde en bedre løsning i fremtiden, men vil alligevel lige orientere om tingenes tilstand her og nu.

Vi oplever desværre en stigende tendens til at gæster udebliver fra deres reservationer, eller aflyser meget sent. I nogle tilfælde kan det derfor være nødvendigt at opkræve betaling ved for sen afbestilling eller udeblivelse. Se herom nedenfor under punkt 5.

Kortinformationer Ved Reservation 

For at kunne garantere din reservation har Restaurant Ravelinen brug for dine betalingskortinformationer. Disse skal derfor oplyses i forbindelse med bestilling via vores bookingsystem.

Dine kortinformationer opbevares i sikkerhed hos tredjepartsudbyderen Nets, og Restaurant Ravelinen har ikke direkte adgang til informationerne. Kortinformationerne slettes automatisk efter endt besøg.

Både Dankort, Visa og Mastercard kan benyttes. Desværre tager vi ikke imod American Express.

Afregning med Dankort og privat kreditkort sker uden gebyrer, mens der på firma kreditkort og udenlandske kreditkort bliver tillagt et gebyr på 1,99% på regningen. Dette grundet at vi netop på disse kort bliver afregnet en tilsvarende afgift fra kortudbyder. Vi opfordrer derfor til at man afregner med Dankort, privat kreditkort eller kontant, så der kan afregnes uden gebyrer!

Principper For Bestilling

Drikkevarer til maden regner vi med I bestiller efter behov på dagen, som afregnes samlet sammen med maden. Det er desværre ikke muligt at afregne individuelt – men vi hjælper gerne med at dele regningen op i flere borde hvis det er tilfældet.

3.1       8-11 kuverter

For at undgå yderligere ventetid for jer og andre gæster, beder vi om at I vælger en forholdsvis ens menu. Børn og vegetarer er selvfølgelig undtaget. Til frokost kunne det være et af vores dejlige kolde borde, hvor man får smagt lidt af hvert. Alternativt kunne være maks. 2 forskellige retter ved hver runde af serveringer ved bordet. Altså hvis det vælges 3 runder af serveringer ved bordet, så kan der bestilles 2 forskellige slags retter i hver af de 3 runder af servering.

Til aften vil det være muligt at vælge mellem 2 forretter, 2 hovedretter og 2 oste/desserter.

3.2       12 Kuverter Eller Flere

Som større gruppe bliver man nødt til at vælge en ens menu på forhånd for at undgå unødig ventetid. Vi har desværre ikke mulighed for at gøre det anderledes.

Med hensyn til drikkevarer vil vi bede om at der laves en samlet eller generel bestilling til bordet/bordene for at undgå unødig ventetid for jer og andre gæster. Generelt vil det ikke være muligt at lave individuelle bestillinger, men ved særlige behov vil vi selvfølgelig meget gerne prøve at være behjælpelige. Drikkevarer afregnes samlet sammen med maden. Det er desværre ikke muligt at afregne individuelt – men vi hjælper gerne med at dele regningen op i flere borde hvis det er tilfældet.

3.3       Særligt Populære Dage

På særlige populære dage vil der være et begrænset menukort for at undgå unødig ventetid. Det gælder særlige regler for nedjustering af antal kuverter eller afbestilling, jf. punkt 5.4 nedenfor.

Vi vil selvfølgelig gøre opmærksom på at der er tale om en særlig dag med særlige forhold inden du bestiller på dagen – og vi noterer også forholdet i den første del af din bekræftelse.

Justering Af Kuvertantal

Ved ændringer i antal, tider eller menu, så giv os endelig besked så hurtigt som muligt, hvis vi skal nå at rette noget. Ellers vil vi selvfølgelig holde os til den aftale, vi har lavet, og de generelle regler for afbestilling herunder.

4.1       Flere Kuverter

Hvis man skulle blive flere kuverter end aftalt, skal vi selvfølgelig prøve om ikke dette kan lade sig gøre, men dette kan ikke garanteres, og vi forbeholder os retten til at afslå anmodningen.

4.2       Færre Kuverter

Ved nedjustering af antallet af kuverter henvises til afsnit 5 nedenfor.

 

Udeblivelse / For Sen Afbestilling

Vi oplever desværre en stigende tendens til at gæster udebliver fra deres reservationer, eller aflyser meget sent. I nogle tilfælde kan det derfor være nødvendigt at opkræve betaling ved for sen afbestilling eller udeblivelse. Se herom nedenfor.

5.1       1-11 Kuverter 

Ved nedjustering af kuvertantal senere end 48 timer før tidspunktet for reservationen, eller ved udeblivelse, vil der blive opkrævet et gebyr på 200 kr. pr. kuvert der var bestilt til, da vi har disponeret efter den oprindelig bestilling.

5.2       12 Kuverter Eller Flere

Ved selskaber (dvs. 12 kuverter eller flere) gælder særlige vilkår for nedjustering af antal kuverter, afbestilling eller udeblivelse. Dette er nødvendigt for af hensyn til Restaurant Ravelinens mulighed for at disponere i forhold til sådanne større grupper.

Ved nedjustering af antallet af kuverter senere end 14 døgn før tidspunktet for reservationen beder vi om 50% af den fulde kuvertpris for de afbestilte kuverter.

Ved nedjustering af antallet af kuverter senere end 8 døgn før tidspunktet for reservationen beder vi om 75% af den fulde kuvertpris for de afbestilte kuverter.

Ved nedjustering af antallet af kuverter, eller aflysning, senere end 5 døgn før tidspunktet for reservationen beder vi om 100% af den fulde kuvertpris for de afbestilte kuverter.

Ved udeblivelse fra reservationen beder vi om 100% af den fulde kuvertpris for det antal kuverter, der var bestilt til.

Hvis ikke anden kuvertpris er aftalt i bestillingsbekræftelsen, vil der ved ovennævnte opkrævninger blive beregnet en kuvertpris på kr. 600.

Ovennævnte beløb vil blive trukket på det betalingskort, som er blevet oplyst i forbindelse med reservationen.

5.3       Særligt Populære Dage

Der er nogle dage om året, hvor det er særligt populært at gå ud at spise. Det betyder, at vi som restaurant er sårbare over for sene afbestillinger og udeblivelser – f.eks. i forhold til julefrokoster.

Ved nedjustering af antallet af kuverter, eller aflysning, senere end 14 døgn før tidspunktet for reservationen, beder vi om 100% af den fulde kuvertpris for de afbestilte kuverter.

Hvis ikke anden kuvertpris er aftalt i bestillingsbekræftelsen, vil der ved ovennævnte opkrævninger blive beregnet en kuvertpris på kr. 600.

Hvis Uheldet Er Ude

Hvis uheldet skulle være ude og nogen ved bordet får ødelagt service eller andet ud over det rimelige i forbindelse med besøget, vil dette blive lagt på regningen. Det koster 500 kr. hvis der skal ryddes op efter nogen, der kaster op.  Vi håber selvfølgelig I selv vil hjælpe til at dette ikke sker, men den gæst, der har foretaget reservationen, har i rimelig grad ansvaret for at holde styr på de øvrige gæster ved bordet.

Hvis der skulle opstå en situation, hvor vi udefra bliver påført restriktioner, som kan ændre dele af et ellers aftalt arrangement, så vil vi selvfølgelig altid forsøge at tilpasse vores aftale, sådan at arrangementet, der er reserveret til, stadig kan afholdes bedst muligt.