Persondatapolitik

Restaurant Ravelinen’s Persondatapolitik

Ravelinen ønsker at sikre et højt niveau af persondata sikkerhed og dermed beskyttelse af personoplysninger – både for vores gæster og medarbejdere.

I det følgende kan du læse hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

1.Data ansvarlig

Restaurant Ravelinen kontaktoplysninger:

Restaurant Ravelinen
Torvegade 79
1400 København K
Tlf: 32 96 2045
Mail: [email protected]
CVR: 17685937

Ravelinen håndterer personlige data efter den gældende lovgivning og vil løbende tilpasse vores procedurer, så det opfylder EU reglerne som træder i kræft d. 25. maj 2018 (GDPR).

2. Hvilke oplysninger indsamles?

Som restaurant indsamler Ravelinen kun de oplysninger, du selv afgiver i forbindelse med at du booker vores serviceydelser. Når du afgiver dine personlige oplysninger, giver du dermed også dit samtykke til at vi kan anvende disse oplysninger.

Vi indsamler personlige oplysninger som følger:

• Når du abonnerer på Ravelinen nyhedsbreve
• Via browser cookies
• Hvis du som kunde anmoder som et tilbud pr mail og ved indgåelse af en samarbejdsaftale
• Når du bruger vores digitale platforme som fx vores website og booker et bord
• Via TV-overvågning

Vi sikrer at opbevaring og behandling af alle data sker efter gældende lovgivning.

TV-overvågning er opsat udendørs og indendørs, som tryghedsskabende foranstaltning

3. Ravelinen indsamling af personoplysninger.

Vi indhenter følgende personoplysninger:

• Almene personoplysninger som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
• Navn og e-mailadresse i forbindelse med bordbestilling
• Navn og e-mailadresse i forbindelse med tilmelding til Ravelinens nyhedsbrev
• Browserinformation
• Feedback ved deltagelse i online baserede konkurrencer

Særlige personoplysninger.

Udover de almene personoplysninger ved bordbestilling kan du efter eget ønske oplyse Ravelinen om særlige personlige data, som fx hensyn til handicap, allergier, specifikke medicinske data. Såfremt vi modtager disse informationer fra dig, betragter Ravelinen denne information som et samtykke til at vi dermed registrerer disse oplysninger.

Information fra trediepart.

Ved bestillinger og bookinger gemmer Ravelinen de oplysninger, som du har oplyst i op til 60 måneder hvorefter oplysningerne slettes. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde lovkrav.

Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

5. Til hvilket formål indsamles data?

Ravelinen indsamler personoplysninger i forbindelse med de serviceydelser, som Ravelinen leverer overfor vores kunder og gæster og som er beskrevet her i nærværende persondatapolitik.

Ravelinen indsamler personoplysninger

• Når vi behandler køb af vores serviceydelser.
• Ved tilmelding til Ravelinen nyhedsbrev og til at sende nyhedsmails til dig hvis du har givet samtykke.
• Ved tilmelding til vores konkurrencer
• Ved løbende analyser af dine interesser i forhold til vores serviceydelser med det formål løbende at forbedre vores ydelser til dig
• Ved opfyldelse af lovkrav.

6. Juridisk grundlag.

Vi behandler dine data ud fra vores legitime interesser, som er :

• At levere Ravelinen serviceydelser til vores kunder
• At indgå i kundesamarbejde – og kontrakter
• At forbedre den samlede kundeoplevelse via analyse og statistik af generel brugeradfærd

Vi behandler derfor dine persondata, som en del af indgåelse af et samarbejde, eller en konkret kontrakt.

Vi indsamler og behandler dine persondata ud fra en legitim interesse, med mindre din interesse går forud for dette. Vi sender fx nyhedsbreve til dig som du frivilligt har tilmeldt dig, og som du til hver en tid kan afmelde dig frit. Ligeledes kan legitime interesser være analyser af generel brugeradfærd med det formål at forbedre din oplevelse af Ravelinen serviceydelser.

Ved din oplysning om særlige forhold der har relevans for den pågældende serviceydelse (allergi, handicap osv.) anvender vi disse oplysninger for at tilpasse vores serviceydelse til det pågældende ophold.

7. Videregivelse af personoplysninger.

Vi samarbejder med leverandører og kan overlade personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til flere formål, herunder til teknisk drift og hosting af systemer og optimering af hansenshave.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og ydelser. Vi har indgået  databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. I henhold til disse databehandleraftaler må databehandlere ikke anvende oplysninger til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Facebook er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

8. Opbevaring af dine personlysninger.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt – både i henhold til gældende lovgivning og i forhold til at kunne levere vores serviceydelser til dig.

Personoplysninger slettes herefter på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine oplysninger i op til 24 måneder efter du er stoppet som kunde hos os.

Nogle personoplysninger opbevarer vi i kortere tid eller længere tid. Bogføringsoplysninger og lign. Som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring opbevarer vi i op til 5 år efter gældende lov.

Ravelinen anvender cookies til vores digitale ydelser.

9. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

10. Dine rettigheder

Du har ifølge Persondataloven ret til at få indsigt i hvilke oplysninger Ravelinen har til rådighed om dig og til at få ajourført disse oplysninger til enhver tid. Ligeledes har du ret til at få slettet de personoplysninger Ravelinen har om dig. Hvis du ønsker dette, vil Ravelinen slette alle oplysninger, som Ravelinen ikke ifølge lovgivningen er pålagt at gemme. Såfremt du har indgivet samtykke til at Ravelinen behandler dine persondata, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at få slettet alle dine personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du bedes skrive til:

Restaurant Ravelinen
Torvegade 79
1400 København K
Tlf: 32 96 2045