Reservationsgebyr

6.000,00 kr.

Reservationsgebyr som afslutning af din booking på Ravelinen.

Husk endelig at skrive dit booking nr. på reservationen ind sammen med den her indbetaling.
Og så bekræfter vi jeres indbetaling umiddelbart after vi har modtaget den.

Jeres indbetaling vil fratrukket den endelig regning på dagen.

Glæder os til at se jer 🙂

Venligste hilsner

Preben Brink
restauratør

Kategori:

Ravelinen’s Reservationsgebyr